GMR

De Liduinaschool valt onder de Stichting Haarlem Schoten. Samen met de Sint Bavoschool heeft de stichting een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad. Informatie over deze GMR kunt u vinden op de site van de Stichting Haarlem Schoten. Klik hier