Medezeggenschapsraad

De wet op medezeggenschap verplicht iedere basisschool een Medezeggenschapraad (MR) te hebben. De MR is zoals de naam al aangeeft een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. In de raad worden ouders en personeel vertegenwoordigd in gelijke verhouding, afhankelijk van het aantal leerlingen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Vergadertijdstippen zijn op te vragen bij de secretaris. Het reglement ligt op school ter inzage. Het e-mailadres van de MR is: mr@liduinaschool.nl

Nadere informatie over werkwijze en bevoegdheden van de MR vindt u via de volgende link. Klik hier.

Namens de personeelsgeleding hebben zitting in de MR:

  • Marijke van Schaick (leerkracht Timor)
  • Judith Scheffer (leerkracht Juno)
  • Caroline van Wees (leerkracht Timor)

Namens de oudergeleding hebben zitting in de MR:

  • Voorzitter: dhr. Rik ten Broeke (ouder Timor)
  • dhr. Rik Jansen (ouder Timor )
  • mw. Gea Brokking (ouder Juno)
  • mw. Alice van Dijk - Lokkard (ouder Juno)
  • dhr. Jarda Dijk (ouder Timor) ondersteunend lid

Jaarplan 2014-2015

Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2016-2017

Jaarverslag 2016-2017

Jaarplan 2017-2018

Jaarverslag 2017-2018

Jaarplan 2018-2019

De MR stelt zich voor

Notulen

27 juni 2017

22 mei 2017

15 februari 2017

12 september 2016

22 februari 2016

6 januari 2016

17 november 2015

5 oktober 2015

17 juni 2015

26 mei 2015

18 februari 2015

14 januari 2015