Oudervereniging

Wilt u helpen

De Oudervereniging bestaat uit alle ouders die één of meerdere kinderen op de Liduinaschool hebben zitten. Uit al deze ouders wordt de Ouderraad gekozen. Er is begin schooljaar 2014-2015 gekozen voor Activiteitencommissie, AC genoemd. 
De Activiteitencommissie organiseert in nauwe samenwerking met de directie en de leerkrachten tal van activiteiten, zoals de tussen schoolse opvang, Sinterklaas- en Kerstfeest, hoofdluiscontrole, lees- en bibliotheekhulp en nog veel meer. 
Voor al deze activiteiten vraagt de AC een bijdrage aan alle ouders, zowel in financiële als in praktische zin. 
Via de Nieuwsbrief wordt vaak om ouderhulp gevraagd. Als u op school wilt helpen, kunt u altijd aan een leerkracht vragen voor welke activiteit hulp nodig is en hoeveel tijd u dat kost. 
De vergaderingen van de Activit
eitencommissie zijn openbaar. U bent altijd welkom. De vergaderdata kunt u vinden in de agenda van Digiduif. U kunt tijdens de vergadering vragen stellen. 
Eén keer per jaar, in oktober, wordt een jaarvergadering gehouden. Daarvoor worden alle ouders uitgenodigd. Tijdens de jaarvergadering wordt terug gekeken en -waar nodig- uitleg gegeven over het beleid en de activiteiten van de Activiteitencommissie van het afgelopen schooljaar. Er wordt ook gekeken naar de plannen voor het nieuwe schooljaar.

Voor vragen over de Activiteitencommissie en haar activiteiten kunt u terecht per mail.

Geen kinderactiviteiten zonder ouderhulp

De school organiseert het hele jaar door leuke, creatieve, culturele en sportieve activiteiten voor uw kind. Op de achterzijde ziet u een overzicht hiervan.

Maar zonder uw hulp bij het organiseren of uitvoeren, kunnen deze activiteiten niet plaatsvinden. Afgelopen jaren is het helaas herhaaldelijk voorgekomen dat activiteiten als Duinendag, Paaseieren zoeken of culturele uitjes met de klas niet konden doorgaan omdat er niet voldoende ouders inzetbaar waren. U wilt toch ook een leuke schooltijd voor uw kind? Kom daarom ook helpen!

Hoe kunt u helpen?

 • Wordt lid van de Activiteitencommissie (voorheen Ouderraad): een vast team met betrokken ouders helpt school met de coördinatie van activiteiten, adviseert hierbij en bepaalt de besteding van de jaarlijkse ouderbijdrage. De Activiteitencommissie komt ongeveer 6x per jaar bij elkaar in de avond en bestaat naast ouders uit 2 leerkrachten en de schooldirectie. Momenteel bestaat de Activiteitencommissie uit 6 ouders, we zoeken versterking met 4 ouders (met name op de Timor locatie, maar ook Juno ouders zijn welkom).
 • Gedurende het hele jaar: Er zijn talrijke taken in en om de klas waarvoor maandelijks/wekelijks hulp gevraagd wordt. Denk bijvoorbeeld aan de klassenouders en luizenpluis die nodig is in elke klas, de vaste ouderhulp in de schoolbibliotheek of bijvoorbeeld computerhulp bij de kleuterklassen.
 • Eenmalig: Daarnaast hebben alle jaarlijks eenmalige activiteiten een commissie die bestaat uit leerkrachten en ouders, die samen op basis van bestaande draaiboeken dit organiseert. Dit zijn activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en het schoolfeest, maar ook bijvoorbeeld Schoenmaatje, de Avond 4daagse of Schoolschaatsen. Er zijn kleine activiteiten met maar 1-2 personen en relatief weinig werk. Grotere activiteiten vragen meer ouderhulp en langere voorbereidingstijd, soms alleen bij het organiseren, soms ook de handen uit de mouwen bij de activiteit zelf. Voorafgaand aan elke activiteit zal de Activiteitencommissie (Ouderraad) ouders oproepen, maar natuurlijk kunt u ook al aan het begin van dit jaar uw interesse kenbaar maken.

Meer informatie? Check online de Oudergids

Sommige activiteiten vinden overdag plaats, maar ook als u fulltime werkt zijn er talrijke manieren waarop u kunt bijdragen aan een leuke schooltijd.

Wat elke activiteit inhoudt, welke hulp gevraagd wordt en hoeveel tijd het kost, vindt u op de website van de Liduinaschool.nl onder het kopje Ouders, de Oudergids.

Ziet u een activiteit die u aanspreekt, heeft u zin om lid te worden van de activiteitencommissie of wilt u eerst een keer vrijblijvend een vergadering van de Activiteitencommissie bijwonen? Maak dan uw interesse voor 2 september kenbaar via acliduinaschool@gmail.com door uw naam en contactgegevens door te geven: email, telefoonnr, voor-en achternaam van uw kind, groep van uw kind en locatie Timor of Juno.

 Overzicht Schoolactiviteiten

Deel 1: Af en toe helpen:

 • Avond-4-daagse
 • Carnaval
 • Kerstviering
 • Keuzevakken
 • Kinderboekenwinkel tijdens de Kinderboekenweek
 • Schaatsen
 • Schoolfeest of Duinendag (om het jaar, schooljaar 2014/2015: feest)
 • Schoolhockeytoernooi
 • Schoolreisjes
 • Schoolvoetbaltoernooi
 • Sinterklaasfeest
 • Sportdag
 • Thema 2 activiteitenweek

Deel 2: Het hele jaar betrokken:

 • Bibliotheekouder
 • Computerhulp bij de kleuters
 • Hoofdluiscontrole
 • Klassenouder
 • Klussengroep
 • Medezeggenschapsraad (MR)
 • Activiteitencommissie (voorheen Ouderraad)
 • Schooltuinen
 • Verkeerscommissie