Verkeerscommissie

De verkeerscommissie Liduinaschool locatie Timorstraat:

Bea van Leeuwen,
juf in groep 1-2 f

Is de verkeerscommissie een nieuw fenomeen binnen de school?

Nee, de locatie Junoplantsoen heeft de afgelopen jaren er met succes voor gezorgd dat de locatie Junoplantsoen verkeersveiliger is geworden, o.a. door wijzigingen in rijrichting van verkeer te bewerkstelligen, plaatsing van fietsenrekken etc.

Echter, tot dusver hadden er geen ouders van de locatie Timorstraat zitting in de verkeerscommissie.

Waar houdt de verkeerscommissie zich mee bezig?

Verkeersveiligheid in de directe omgeving van de school, in de breedste zin des woords. 
•  In 2007 / 2008 hebben wij ons o.a. bezig gehouden met de oversteek Zaanenstraat, het parkeren van de bloemenkar die het uitzicht bij oversteken belemmerde, gebruik van een deel van de fietsenrekken bij kinderopvang Meander en landelijke acties verkeersveiligheid. 

In dit jaar willen wij ons m.n. richten op:
•  Het houden van een enquête om een inventarisatie maken van wat jullie als ouders van locatie Timorstraat belangrijk vinden. In de schoolenquête die in april 2009 plaatsvindt heeft daarom een aantal vragen betrekking op het onderwerp verkeer en de verkeerscommissie. 
•  Deelnemen aan landelijke en regionale acties verkeersveiligheid. Een voorbeeld hiervan is de verleden jaar gehouden actie op ‘Voeten en fietsen naar school'

De mening en input van ouders is belangrijk

Het is de bedoeling dat middels de enquête en het mailadres op de website van de school wij als commissie input krijgen over wat er leeft op gebied van verkeersveiligheid. Op basis daarvan zullen wij speerpunten kunnen gaan vaststellen waarop wij ons in dit en het komende jaren kunnen gaan richten. 
Wij houden jullie graag op de hoogte van verdere ontwikkelingen. En uiteraard beantwoorden wij graag jullie vragen!

Met vriendelijke groet, 
Bea van Leeuwen