Ouderbijdrage Timorstraat

De school zorgt elk jaar, in nauwe samenwerking met de ouderraad, voor een aantal leuke en ontspannende activiteiten voor de leerlingen. Denkt u dan aan het schoolreisje, Sinterklaasfeest en culturele en buiten(sport)activiteiten. Ook kopen we elk jaar nieuwe boeken voor de bibliotheek. Om deze activiteiten te kunnen organiseren, vragen wij u om een financiële bijdrage.

In de onderstaande overzichten vindt u de totale kosten voor uw kind en kunt u zien hoe het bedrag voor de overige activiteiten wordt besteed. 

Voor de Timorstraat

Groep 1 t/m 7 €25,- schoolreisje  €25, overige activiteiten    totaal:  €50,-

Groep 8        € 130 (Texel)            €25,- overige activiteiten   totaal    €155,-

Wij verzoeken u vriendelijk vóór 30 september de ouderbijdrage over te maken naar rekeningnummer NL35 SNSB 0772 8026 02 ten name van Oudervereniging Liduinaschool Timorstraat. Wilt u hierbij ook de naam en groep van uw kinderen vermelden? Let op: de ouderraad heeft een nieuw rekeningnummer.

De hierboven genoemde bedragen worden door de gemeente Haarlem gezien als 'onvermijdbare schoolkosten'. In bepaalde gevallen kunt u hiervoor een vergoeding per kind per schooljaar ontvangen. Raadpleeg voor meer informatie: 
https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten

Met vriendelijke groet,
Arnold van der Peet (directeur Timorstaat)
Tessa Dettmers (penningmeester ouderraad Timorstraat