Ouderbijdrage

Al de leuke activiteiten voor de kinderen zijn o.a. mogelijk door uw financiële steun in de vorm van de jaarlijkse ouderbijdrage.  
Alleen met uw financiële steun kunnen alle activiteiten doorgaan. 

Ieder schooljaar vinden de schoolreisjes voor groep 3 t/m 7 plaats aan het begin van het schooljaar, dit jaar op dinsdag 20 september 2016. Om budget hiervoor te creëren, vragen wij u om het bedrag voor het schoolreisje uiterlijk 20 september 2016 te betalen.

De hoogte van het bedrag voor het schoolreisje is gelijk voor groep 1 t/m 7 en vastgesteld op € 23,-. In het onderstaande overzicht vindt u de totale kosten voor uw kind.

Groep

Schoolreisje

Overige activiteiten

Totaal

Groep 1 t/m 7

€23,-

€23,-

€46,-

Groep 8

€128,- (Texel)

€23,-

€151,-

 

Zoals u kunt zien is het bedrag voor de overige activiteiten (vrijwillige ouderbijdrage) gelijk gebleven. 

Het rekeningnummer van de activiteitencommissie is NL40 ABNA 0561 3040 17.

Vergeet u in de overschrijving van de betaling de namen én groepen van uw kind(eren) niet te vermelden?

Het bedrag van de schoolreisjes voor groep 3 t/m 7 dient dus uiterlijk 20 september 2016 a.s. betaald te zijn. Het bedrag voor de schoolreisjes van groep 1, 2 en de Texelweek van groep 8 dient uiterlijk 31 januari 2017 betaald te zijn. Het bedrag voor de overige activiteiten zien we ook graag voor 31 januari 2017 op onze rekening.

De hierboven genoemde bedragen worden door de gemeente Haarlem gezien als  'onvermijdbare schoolkosten'. In bepaalde gevallen kunt u hiervoor een vergoeding van € 50,- per kind per schooljaar ontvangen. Raadpleeg voor meer informatie  https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/