Schoolgidsen 2019-2020

Met plezier presenteren wij u de schoolgidsen van de Liduinaschool. In deze schoolgids vindt u informatie over het onderwijs op onze school en de praktische zaken die daarbij voor u van belang zijn. Mocht u via deze gidsen voor het eerst kennismaken met onze school dan heten wij u van harte welkom. We hopen dat uw kind zich bij ons snel thuis zal voelen.

De Liduinaschool heeft als belangrijkste taak het bieden van kwalitatief goed onderwijs. We bieden onze leerlingen een optimale en ononderbroken ontwikkeling, zowel op cognitief gebied als op creatief- en sociaal-emotioneel gebied. We stimuleren zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.
Onze school dient voor alle kinderen een veilige plek te zijn, waar aandacht is voor ieder kind en extra zorg wordt gegeven aan kinderen die dat nodig hebben. Wij zorgen voor een stabiele, kindvriendelijke omgeving en bieden onze kinderen duidelijkheid en regelmaat. Daarbij hechten we grote waarde aan openheid en respect voor elkaar en elkaars mening.


Deze gidsen geven u een beeld van hoe er op onze locaties gewerkt wordt, welke accenten we leggen en wat we met kinderen, in samenwerking met ouders, willen bereiken. Wij hopen dat deze schoolgidsen u de informatie biedt die u belangrijk vindt. De schoolgidsen worden jaarlijks via de website aangeboden aan alle ouders, verzorgers en belangstellenden. De jaarkalender kunt u inzien via uw SocialSchools account.
Mocht u naar aanleiding van de schoolgidsen of de schoolkalenders vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de schoolleiding. We vinden het belangrijk dat school en ouders goede contacten onderhouden en hopen dat u zich mede hierdoor bij de school betrokken voelt.
Nieuwe ouders en verzorgers die willen kennismaken met onze school nodigen wij graag uit voor een persoonlijke kennismaking, waarin wij meer over onze schoollocaties vertellen en laten zien. U bent van harte welkom!

U kunt  de schoolgids 2019-2020 van de locatie Junoplantsoen hier downloaden. 
U kunt de schoolgids 2019-2020 van de locatie Timorstraat hier downloaden. 

Arnold van der Peet
directeur Liduinaschool, locatie Timorstraat

Silvia Homan
directeur Liduinaschool, locatie Junoplantsoen

 

 

Vacatures Junoplantsoen