10 minutengesprekken

05-11-2014

Dit schooljaar hebben we de eerste contactgesprekken (10 minutengesprekken) voor de groepen 1 t/m 7 gepland in de week van 17 november 2014. In ieder geval op dinsdagavond 18 november en donderdagavond 20 november. Ook is de mogelijkheid er om na schooltijd ingepland te worden in deze week.De adviesgesprekken voor de groepen 8 zijn op dinsdagavond 9 december en donderdagavond 11 december. Ook na schooltijd zijn er in deze week mogelijkheden voor gesprek. De ouders met een groep 8 leerling worden over de mogelijkheden apart geïnformeerd.
Er is dan dus nog geen rapport. De nadruk van het gesprek zal liggen op het algemeen en sociaal-emotioneel welbevinden van uw kind. Uiteraard wordt er gekeken naar de cognitieve ontwikkeling van uw kind en is er ruimte om hierover te praten. Dit zal echter niet n.a.v. een rapport zijn. De vraag die centraal staat is of uw kind zich ontwikkelt naar verwachting. Uiteraard is er in deze gesprekken ruimte voor uw vragen. Voor de leerkrachten is het goed om te weten welke verwachtingen u als ouder heeft.

De inschrijving voor de gesprekken zal wederom uitgevoerd worden via de gespreksplanner van Digiduif. De mogelijkheid van inschrijven zal open staan van zondag 9 november 20.00 uur tot en met woensdag 12 november 20.00 uur.

Voor de gesprekken over de leerlingen geldt de gebruikelijke tijd van 10 minuten; voor gesprekken over leerlingen van groep 8 is telkens een kwartier uitgetrokken.
Dringend verzoeken wij u de gesprekstijd niet te overschrijden. Wij vragen u dan ook om samen met de leerkracht(en) de tijd te bewaken.