Bovenschoolse studiedagen

15-06-2015

Op vrijdag 11 september en maandag 14 september hebben de kinderen vrij. Deze twee dagen worden gebruikt voor een tweedaagse scholingsdag voor alle leerkrachten werkzaam bij ons schoolbestuur Haarlem Schoten.