Bovenschoolse studiedagen 11-09 en 14-09

14-09-2015

Als ouder zal u ook geïnteresseerd zijn in wat de leerkrachten deze dagen hebben gedaan. De ochtenden zijn we praktisch aan de slag gegaan met het nieuwe leerling administratieprogramma waar we dit nieuwe schooljaar gebruik van gaan maken.
De inrichting van dit programma biedt diverse mogelijkheden om o.a. de ontwikkeling van kinderen te administreren van individueel tot op groep- en schoolniveau. Schoolresultaten, het opstellen van groepsoverzichten- en plannen, koppelingen met toets resultaten van in gebruik zijnde methoden, opmaken van rapporten zijn een aantal van de mogelijkheden voor iedere leerkracht. Het programma biedt ons op termijn mogelijkheden voor een Ouderportaal.

De middagen werden besteed aan workshops. De vrijdagmiddag was gericht op creativiteit met onderwerpen als filosoferen met kunst, verhalen vertellen, dansen met dansspetters, poppenkast spelen. Maandagmiddag stonden de workshops in het teken van onderwijskundige ontwikkelingen als o.a. 21 e eeuw vaardigheden, ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters, motorische ontwikkeling en schrijven, voeren van lastige gesprekken.

In een strategisch beleidsplan 2015-2019 zijn er kernwaarden verwoord waar we met onze stichting Haarlem- Schoten voor willen staan. Een leergemeenschap met ruimte voor ontwikkeling die een duurzame verbetering voor ons onderwijs betekent. Hierbij gaan creativiteit en ontwikkeling hand in hand. Kortom we willen inspireren, prikkelen, aan het denken zetten. We hopen dat de workshops een wezenlijke bijdrage gaan leveren aan het realiseren van onze ambitie.