Coronacrisis en plaatsingsbeleid periode II

06-04-2020

Als gevolg van de crisis is besloten om de toewijzing van de plaatsen aan kinderen geboren in de maanden december 2016 t/m maart 2017 te verplaatsen naar juni a.s..
In tegenstelling tot de data die in de brochure “Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem” staan, kunt u t/m dinsdag 26 mei a.s. het aanmeldformulier inleveren. U zal dan uiterlijk 10 juni bericht ontvangen van de school waar uw kind geplaatst kan worden. 

Informatie over de school

Graag willen wij alle ouders die voor 26 mei hun keuze moeten maken (kinderen geboren in de maanden december 2016 t/m maart 2017) voor een basisschool voor hun kind in de gelegenheid stellen langs te komen voor een rondleiding.
Wij kiezen er als school voor om de rondleidingen fysiek door te laten gaan, omdat wij van mening zijn dat je de school moet zien en de sfeer moeten kunnen proeven.
De rondleidingen zijn gepland vanaf half mei en zullen doorgaan ongeacht of de school dan al open is.  We zullen de rondleidingen beperken tot een half uur en 2 gezinnen per keer uitnodigen om zo de gepaste afstand te kunnen bewaren.

Als u gebruik wil maken van deze mogelijkheid, dan kunt u contact opnemen voor de Liduinaschool Junoplantsoen via claudiawesselius@liduinaschool.nl en voor de Liduinaschool Timorstraat via liduina1@liduinaschool.nl
Dan plannen we u in.

De rondleidingen zullen gegeven worden in de week van 18 mei.
Voor de Liduinaschool Timorstraat kan dat op maandag, donderdag of vrijdag in die week. 

Inleveren van het aanmeldformulier

Heeft u uw keuze al gemaakt en wilt u graag het aanmeldingsformulier inleveren?
Dan deze graag mailen voor 26 mei naar claudiawesselius@liduinaschool.nl (voor Junoplantsoen) of liduina1@liduinaschool.nl (voor Timorstraat), dan kan uw aanmelding verwerkt worden. 
Als u van een niet-voorgedrukt aanmeldformulier gebruik maakt, verzoeken wij u hierbij ook een adresbewijs toe te voegen.
Het formulier kunt u daarna in onze brievenbus stoppen/opsturen per post. 

Voor periode III blijft het beleid ongewijzigd. Ouders hebben tot en met 12 november de tijd om het formulier in te leveren.