Hemel en Aarde

05-11-2014

Van herfst- tot kerstvakantie is het thema Nacht. De kinderen staan stil bij de heel eigen sfeer van de nacht en maken kennis met religieuze verhalen en gebruiken waarin de nacht een belangrijke rol speelt. Om de sfeer van de nacht te voelen, maken we in de lessen veel gebruik van kunst. Muziek en kunstwerken kunnen de gevoelens en ideeën over de nacht uitdrukken. In veel godsdienstige verhalen, zowel in de Bijbel als de Koran,  ontmoeten mensen God in de nacht.

Richting kerst is er in de verhalen die we gebruiken aandacht voor de betoverende en heilige sfeer van de kerstnacht. We hopen dat het inspireert tot een sfeervolle kerst, waarin iets van het wonderlijke van de kerstnacht invoelbaar wordt.