Nieuwe organisatiestructuur

19-01-2015

De directieleden van de Liduinaschool en de Sint Bavoschool samen met het Toezichthoudend Bestuur gewerkt aan een nieuwe organisatievorm. In deze nieuwe organisatievorm staan twee zaken centraal: 

- een organisatie waarin leidinggevenden zich zo dicht mogelijk bij de werkvloer, dus op school bevinden.

- een werkwijze van het managementteam, passend bij de grootte van onze stichting. 

Inmiddels is de nieuwe organisatievorm zo ver dat het managementteam (de directies van de scholen), het Toezichthoudend Bestuur, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de medezeggenschapsraden (MR) van beide scholen hun advies hebben gegeven en/of hun instemming hebben verleend. Ook zijn de benoemingen van de betrokken leidinggevenden rond.
In de nieuwe opzet spreken we voortaan over vier locaties en heeft elke locatie zijn eigen leidinggevende (schoolleider):

Arnold van der Peet – Liduinaschool locatie Timor

Suzanne Derwig – Liduinaschool locatie Juno

Caroline Erkens - Sint Bavoschool locatie Eem

Brigitte Wisker - Sint Bavoschool locatie Revius

De schoolleiders hebben de dagelijkse leiding over de locatie en zijn verantwoordelijk voor de locatie. Ze sturen het schoolteam aan, voeren gesprekken met teamleden, ouders en leerlingen, maken schoolplannen en jaarplannen, houden de opbrengsten in de gaten, doen klassenbezoeken enz. 
Van de vier schoolleiders is er één, Brigitte Wisker, die naast schoolleider ook leidinggevende is van het managementteam,  die aanspreekpunt is voor het TB, voor de GMR en diverse externe contacten waar de stichting mee te maken heeft. Ook is zij eindverantwoordelijke voor de Stichting KBO Haarlem-Schoten. Deze functie heet vanaf nu directeur. Brigitte Wisker is dus naast schoolleider van de Sint Bavoschool, locatie Revius, ook directeur van de Stichting Haarlem Schoten. 
In de komende periode zullen we de nieuwe organisatie verder uit gaan werken. Zo gaat het kantoor van de stichting dat zich nu aan de Rijksstraatweg bevindt, verhuizen naar locatie Revius. Hiervoor staat een kleine verbouwing gepland in de ruimtes tussen de school en de gymzaal in. We maken daar een dossier-en kantoorruimte.
Alle schoolleiders hebben een bovenschools aandachtsgebied (portefeuille) gekozen. Zo hoeven niet alle schoolleiders alles te doen en te weten, maar kunnen ze kennis delen en gebruik maken van elkaars beleid, kennis en ervaringen.

De portefeuilles zijn: financiën (Brigitte Wisker), personeel (Caroline Erkens), kwaliteit (Suzanne Derwig) en facilitaire zaken en ICT (Arnold van der Peet).

Via de nieuwsbrieven zullen we u op de hoogte houden van de eerste ontwikkelingen binnen deze nieuwe organisatie. Heeft u vragen over bovenstaand bericht? Neem dan contact op met de schoolleider van uw locatie.