Ouderbijdrage

22-09-2014

Al de leuke activiteiten voor de kinderen zijn o.a. mogelijk door uw financiële steun in de vorm van de jaarlijkse ouderbijdrage. 
Alleen met deze financiële steun kunnen alle activiteiten doorgaan. Daarom willen we u vriendelijk vragen om uw administratie te checken en als dit nog niet is gedaan de bijdrage over te maken.