Passend Onderwijs

22-09-2014

In Nieuwsbrief 2 van dit schooljaar kreeg u informatie over Handelingsgericht werken (HGW) zoals we dat op school aan het invoeren zijn. Een verandering die u als ouder misschien gemerkt heeft is dat individuele handelingsplannen die u voorheen onder ogen kreeg minder dan voorheen door de leerkracht worden aangeboden ter ondertekening. Dit houdt echter niet in dat er nu ineens minder hulp aan uw kind gegeven wordt in voorkomende gevallen. In het kader van Passend Onderwijs werken we met groepsplannen voor kinderen in zowel de basis- breedte als de plusgroepen. In eerste instantie voor het vakgebied rekenen, in sommige groepen al voor meer vakgebieden.
Passend Onderwijs moet ingevoerd zijn op 1 augustus 2014. De gevolgen die dit op hoofdlijnen zal hebben vindt u in de infographic (ontwikkeld door het ministerie van OCW) die u bij deze memo aantreft. Bijzonder is dat het samenwerkingsverband waar wij toe behoren, Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland PO, het passend onderwijs al ingevoerd heeft per 1 augustus 2013.