Personeelsbezetting schooljaar 2016-2017

06-06-2016

Met de personele capaciteit waar we op grond van het formatieplan (n.a.v. het leerlingenaantal teldatum 1 oktober 2015) recht op hebben, moeten we twee locaties indelen in leerjaren met bijbehorende leerkrachten, interne begeleiding, directie en onderwijsondersteuning. We kunnen 21 groepen formeren, 11 groepen in de locatie Timor en 10 groepen in de locatie Juno.

De groepsindeling voor het nieuwe schooljaar 2016-2017 ziet er als volgt uit:
Junoplantsoen:

groep 1-2 a      Sabine van Veen (ma)                          Jolanda Timmer (di, do, vr)     

groep 1-2 b      Carla Gribnau (ma,di,do,vr)

groep 1-2 c      Tineke Bos (ma,di,do,vr)*                  Claudia Wesselius (vr)*

groep 3 a         Heda Willems (ma,di,vr)                      Monique Hulshof (wo,do)

groep 3 b         Judith Scheffer (ma,di,wo,do)              Monique Hulshof (vr)

groep 4 a         Claudia Wesselius (ma,di)                   Sabine van Veen (wo,do,vr)

groep 5 a         Mirjam Timmer (ma,di)                        Mignon Delver (wo,do,vr)

groep 6 a         Marten Visser (ma,di,wo,vr)                Marguerite van Trier (do)

groep 7 a         Edith Baartmans (ma,di,wo,vr) Lex Leijenaar (do)

groep 8 a         Geertje Ottolander (ma,di,do,vr)*        Marguerite van Trier (wo,vr)*

* om de week

Timorstraat:   

groep 1-2 d      Claudia Adriaansen (ma,di,do,vr)

groep 1-2 e      Bea van Leeuwen (ma,di,vr)                 Caroline van Wees (do)

groep 1-2 f      Caroline van Wees (ma,di)                  Diana Voogt (do,vr)

groep 1-2 h      vacature (ma,di)                                 Judith Schrama (do,vr)

groep 3 c         Marijke van Schaick (ma,di)                vacature (wo-do-vr)

groep 3 d         Marjon Cerneüs (ma,di,wo,do,vr)       

groep 4 b         Rian Krijnen (ma,di,do,vr)                   Sylvia (wo)

groep 5 b         Anja van der Putten (ma,di)                 Patricia van Halm (wo,do,vr)

groep 6 b         Wendelien Sinnige (ma,di)                  Tanja van Lent (wo,do,vr)

groep 7 b         Mariëlle Groot (ma,di,(wo)                   Conny Schut (wo),do,vr)

groep 8 b         Esther van der Heijden (ma,di,wo,do,vr)

LiduinaLab

Locatie Junoplantsoen                                                Lex Leijenaar (vr)

Een korte toelichting op een aantal punten t.a.v. de locatie Junoplantsoen:

 • Dit schooljaar hebben we afscheid genomen van Gerard Baars als leerkracht en voormalig adjunct-directeur in de locatie Junoplantsoen.
 • Claudia Wesselius en Geertje Ottolander zijn respectievelijk bouwcoördinator van de groepen 1-2 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8. Zij vormen met de schoolleider het management team. Claudia en Geertje zijn beiden om de week op vrijdag ambulant.
 • Ineke Klapwijk is sinds de meivakantie als ib’er werkzaam op het Juno. Ze werkt twee dagen per week. Afwisselend op ma-di en do-vrij. Claudia Wesselius werkt iedere woensdag als ib ondersteuning voor de onderbouw.
  De interne begeleiding is bereikbaar via: ib-juno@liduinaschool.nl
 • Adrie van Roon werkt op ma, di en vr als conciërge.
 • De invulling van onderwijs ondersteunend personeel (klassenassistentie) wordt bij aanvang van het schooljaar bekend gemaakt. Dit zal gaan om ondersteuning in de middenbouw en vanaf januari in de kleuterbouw.
 • Bij aanvang van het schooljaar zal ook bekend worden welke stagiaires in welke groep meedraaien.
 • De kinderen van de huidige kleutergroep van Juf Sabine en Jolanda (1-2d), die nog niet naar groep 3 gaan, worden verdeeld over de andere kleutergroepen. De ouders zijn hierover bericht.
 • De ouders van de twee te vormen groepen 3 zijn ook geïnformeerd over de verdeling van de kinderen volgend schooljaar

        Een korte toelichting op een aantal punten t.a.v. de locatie Timorstraat: 

 • Juf Conny Schut (groep 7 b) is na de zomervakantie met zwangerschapsverlof. Voor haar vervanging wordt een sollicitatie uitgezet.
 • Het zwangerschaps- en ouderschapsverlof van juf Sylvia Zandvliet
  (groep 4 b) loopt nog door na de zomervakantie. Voor haar vervanging op woensdag wordt ook een sollicitatie uitgezet.
 • Na de zomervakantie zal de re-integratie van juf Judith Schrama buiten de locatie Timorstraat starten. Concreet betekent dit dat we vooralsnog een sollicitatie voor een hele week vervanging uitzetten.
 • Twee collega’s die dit schooljaar nog werkzaam zijn in de Timorstraat, hebben nu een plaats in de locatie Junoplantsoen, het betreft juf Judith Scheffer en meester Lex Leijenaar.  
 • De ouders van de twee te vormen groepen 3 zullen geïnformeerd worden over de verdeling van de kinderen volgend schooljaar.
 • In groep 3 c is vacatureruimte. Hiervoor wordt een sollicitatie uitgezet.
 • De samenvoeging van de huidige kleine groepen 4 tot één groep 5 is een consequentie van de beschikbare personeelsformatie waar de Liduinaschool recht op heeft. De ouders van deze groepen ontvangen informatie over de groepsgrootte en de mate van ondersteuning.
 • De inzet van de onderwijsassistent Yvonne Bos wordt ingezet om extra begeleiding in groepen mogelijk te maken. Zie t.a.v. de mate van ondersteuning ook onderstaande algemene punten op dit gebied.
 • Bij aanvang van het schooljaar zal ook bekend worden welke stagiaires in welke groep meedraaien.

En tot slot nog enkele algemene punten: 

 • Om de aansturing op beide locaties verder te realiseren zullen enkele collega’s, net als dit schooljaar, in 2016-2017 regelmatig uitgeroosterd worden. Dit betreft onze coördinatoren.
 • Vanaf januari 2017 zal erop beide locaties een onderwijsassistente de kleuterleerkrachten ondersteunen.
 • De nieuwe cao voor het primair onderwijs zal leiden tot een aantal consequenties m.b.t compensatieverloven van een beperkt aantal leerkrachten. Door wie en op welke dagen de vervanging van deze leerkrachten uitgevoerd wordt, is nog niet definitief vastgesteld.
 • Voor formatieruimte t.a.v. onderwijsassistentie op beide locaties worden sollicitatieprocedures gestart.  
 • In de personele bezetting wordt rekening gehouden met grotere groepen en zorg-intensieve groepen, door extra ondersteuning in die groepen in te zetten. Het kan zijn dat in de loop van een schooljaar ondersteuningsbehoeften veranderen. Daarom evalueren we de inzet van ondersteuning met het team regelmatig en passen indien nodig de inzet en verdeling aan. We hebben daarnaast regelmatig stagiaires die het team tijdelijk versterken.

De groepsindeling met de daarbij behorende taakinvulling van de leerkrachten – jaarlijks een ingewikkelde puzzel – is na veel overleg tot stand gekomen. Het aantal geformeerde groepen heeft de instemming van de Medezeggenschapsraad.

We vertrouwen erop dat we met bovenstaande indeling een goede keuze hebben gemaakt en wensen alle leerkrachten en leerlingen veel succes in het nieuwe schooljaar.