schooljaar 2016-2017 Junoplantsoen

30-05-2016

We kunnen in de locatie Juno 10 groepen maken in schooljaar 2016-2017. De kinderen van de huidige kleutergroep van Juf Sabine en Jolanda (1-2d), die nog niet naar groep 3 gaan, worden verdeeld over de andere kleutergroepen.

groep 1-2 a

groep 1-2 b

groep 1-2 c

groep 3 a

groep 3 b

groep 4 a

groep 5 a

groep 6 a

groep 7 a

groep 8 a

We starten en eindigen in het nieuwe schooljaar dus met drie groepen 1-2 met in iedere groep circa 18 kinderen. In de loop van het schooljaar stromen er nieuwe kleuters in. De groepsaantallen in de kleutergroepen liggen aan het einde van het schooljaar rond de 28-29. Vanaf januari zal er een onderwijsassistente de kleuterleerkrachten ondersteunen.

De ouders van de huidige groep 1-2d krijgen apart bericht. Zij kunnen enkele voorkeuren aangeven wat betreft de verdeling van de kinderen. We zullen een goede balans maken tussen kinderen die graag met elkaar spelen en van oudste/ jongste kleuters en jongens/meisjes en het aantal instromers.

Volgend schooljaar worden er twee groepen 3 geformeerd. Door enkele zij-instromers verwachten wij dat deze groepen uit 25 a 26 leerlingen zullen bestaan. Ook hier zullen we gebalanceerde groepen samenstellen. De ouders van de betreffende kinderen krijgen gelegenheid aan te geven bij welke klasgenootjes zij denken dat hun zoon of dochter zich prettig zal voelen. Zij ontvangen apart bericht.

Tot slot zal er net als dit schooljaar een enkele groep 4, 5, 6, 7 en 8 geformeerd worden.

In de personele bezetting wordt rekening gehouden met grotere groepen en zorg-intensieve groepen, door extra ondersteuning in die groepen in te zetten. Het kan zijn dat in de loop van een schooljaar ondersteuningsbehoeften veranderen. Daarom evalueren we de inzet van ondersteuning met het team regelmatig en passen indien nodig de inzet en verdeling aan. We hebben daarnaast regelmatig stagiaires die het team tijdelijk versterken.

Zoals u wellicht gezien heeft, hebben wij de personeelskamer aangepakt en zodanig ingericht dat er groepen kinderen instructie kunnen krijgen of zelfstandig of als groep aan de slag kunnen. Dit geeft ons letterlijk de ruimte om in kleinere setting de kinderen afgestemd onderwijs te bieden. Dit is naast de extra ondersteuning voor de forse groepen 4 en 5 prettig. Maar ook andere groepen kunnen gebruik maken van deze multifunctionele ruimte.

Zodra wij het hele plaatje met de personele bezetting compleet hebben zullen we dit via de Digiduif met u communiceren. U kunt dit dan met uw kind(eren) bespreken.