schooljaar 2016-2017 Timorstraat

30-05-2016

In de locatie Timor kunnen we net als dit schooljaar 11 groepen formeren. Ook in de locatie Timor komen twee groepen 3. De ouders van deze kinderen ontvangen apart bericht hoe deze groepen tot stand gaan komen. 

Er is voor gekozen de huidige groepen 4 komend jaar samen te voegen tot één groep 5. Voornaamste criterium hiervoor is geweest een acceptabele groepsgrootte, waar we wel de nodige extra ondersteuning op willen zetten. De ouders van deze huidige groepen 4 ontvangen ook nader bericht.

In de personele bezetting wordt rekening gehouden met grotere groepen en zorg-intensieve groepen, door extra ondersteuning in die groepen in te zetten. Het kan zijn dat in de loop van een schooljaar ondersteuningsbehoeften veranderen. Daarom evalueren we de inzet van ondersteuning met het team regelmatig en passen indien nodig de inzet en verdeling aan. We hebben daarnaast regelmatig stagiaires die het team tijdelijk versterken.

groep 1-2 d  (nu groep 1-2 e)

groep 1-2 e (nu groep 1-2 f)

groep 1-2 f (nu groep 1-2 g)

groep 1-2 g (nu groep 1-2 h)

groep 3 c

groep 3 d

groep 4 b

groep 5 b

groep 6 b

groep 7 b

groep 8 b

Zodra wij het hele plaatje met de personele bezetting compleet hebben zullen we dit samen met de groepsaantallen via de Digiduif met u communiceren. U kunt dit dan met uw kind(eren) bespreken.