Thema avond Educatief partnerschap

15-04-2015

Op woensdag 15 april heeft de Activiteitencommissie een brainstormavond gehouden voor ouders met het thema ‘educatief partnerschap’ (wederzijdse betrokkenheid van ouders en school teneinde optimale omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen thuis en op school).
De avond werd geleid door OOK! en insteek was in hoeverre we het educatieve ouderschap vorm konden geven op deze school. Duidelijk werd dat iedereen het belang van voldoende communicatie tussen ouders, school en kind erkend maar ook dat tijd een beperkende factor is. Dit werd treffend in beeld gebracht door ouders ballonnen te laten opblazen en de ouders te laten benoemen wat zij allemaal verwachten van een leerkracht (oftewel hoeveel ballonnen een leerkracht omhoog moet houden).

De groep werd vervolgens in een aantal kleine groepen verdeeld waarna men samen een aantal vragen moesten beantwoorden, zoals: “Wat verwacht je van een ideale leerkracht?” en “Wat verwacht een leerkracht van de ideale ouder?”

De avond werd afgesloten met een soort samenvatting van de ideale samenwerking tussen school en ouders.

De conclusies waren:

  • graag aanvulling op Digiduif (niet alleen eenrichtingsverkeer)
  • meer informeel contact (bijv. borrel)
  • digitaal leerlingvolgsysteem die ouders ook kunnen inzien
  • ouders meer op de hoogte brengen van het lesaanbod
  • kindgesprekken naast 10-minutengesprekken
  • minder keuze in activiteiten waar ouders voor nodig zijn (dus liever 3x goed dan 6x half)

Met deze conclusies moet school natuurlijk wel iets doen. Het communicatieplan zal worden opgepakt door het MT. Wij als leerkracht kunnen ook reflecteren op: ‘hoe ben ik bereikbaar voor ouders? ‘. Staan wij open voor aparte ouder-kind-leerkrachtgesprekken?

We willen graag feedback blijven ontvangen en in gesprek zijn met u als ouders over verschillende onderwerpen. Bij de afsluiting van deze avond hebben we dan ook een aantal ouders van beide locaties bereid gevonden aan deze gesprekken deel te nemen een aantal keren in het schooljaar. Binnenkort pakken we dit met hen op.