Vreedzame school in de Timorstraat

07-10-2015

De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.
Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan.
De kinderen leren op een democratische  manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken  in de groep.
Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een  werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.
Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken iedere dag een Vreedzame Schoolles gehad. Bij de volgende blokken hebben de kinderen iedere week één les.    

Ouderavond Vreedzame school       
Woensdagavond 3 november willen we u graag een indruk geven van de lessen van de Vreedzame school. In Nieuwsbrief 2 ontving u al informatie wat de kinderen leren.
Deze avond willen we nader ingaan op de ins en outs van het bewerkstelligen van een positief sociaal klimaat in de groepen door middel van de Vreedzame school aanpak. De avond start om 20.00 uur in een van de leslokalen. U ontvangt een aparte uitnodiging hoe u zich voor deze avond kunt aanmelden. We rekenen op een grote opkomst.