Wish 4 War Child

02-11-2015

Voor de groepen 5 t/m 8 is dit schooljaar gekozen in overleg met de Activiteitencommissie voor deelname aan de actie WISH 4 WAR CHILD van Insights Benelux. Dit is een organisatie die mensen helpt hun volledig potentieel aan talenten en kwaliteiten te benutten. Dat is wat hen dagelijks drijft in het werk wat zij doen, voor volwassenen.
War Child heeft eenzelfde doel, maar dan voor kinderen. Dé reden dat Insights Benelux heeft besloten Business Friend van War Child te worden. Maar behalve een jaarlijkse donatie, wilden zij meer doen. Eind januari beklimmen zij dan ook met 9 collega’s de Kilimanjaro. En op de weg naar de top proberen ze zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen om oorlogsvluchtelingen een betere toekomst te bieden.

Komende en volgende week krijgen de leerlingen voorlichting op school over het goede werk dat War Child verricht. Hierna wordt hen gevraagd om een tekening te maken waarmee ze een wens voor oorlogsvluchtelingen uitbeelden. Deze tekeningen worden omgezet in kerstkaarten. Elke leerling ontvangt begin december zes pakketjes met zes kerstkaarten die zij voor € 6,-  per setje kunnen verkopen aan familie en vrienden. Het getal 6 is symbolisch voor het werk van War Child, voor € 6,- per maand kan een kind het begeleidingstraject van War Child volgen.

De opbrengst van deze actie (minus de kosten) komt geheel ten goede aan War Child.We hopen op uw medewerking om zoveel mogelijk kaarten te verkopen en daarmee de oorlog uit vele kinderen te kunnen halen. Zou u het ontvangen bedrag voor de kaarten voor donderdag 10 december 2015 in de bij de kaarten meegeleverde envelop willen retourneren aan de leerkracht van uw kind?

Alvast hartelijk dank, namens Insights Benelux en alle War Child-kinderen