Liduina school Katholiek basisonderwijs

WELKOM

We heten u van harte welkom op de website van de Liduinaschool.
Deze site is bedoeld voor onze ouders, onze leerlingen, onze medewerkers en iedereen die belangstelling heeft in onze scholen en ons onderwijs. 

De Liduinaschool heeft als belangrijkste taak het bieden van kwalitatief goed onderwijs. We bieden onze leerlingen een optimale en ononderbroken ontwikkeling, zowel op cognitief gebied als op creatief en sociaal-emotioneel gebied. We stimuleren zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.
Onze school dient voor alle kinderen een veilige plek te zijn, waar aandacht is voor ieder kind en extra zorg wordt gegeven aan kinderen die dat nodig hebben. Wij zorgen voor een stabiele, kindvriendelijke omgeving en bieden onze kinderen duidelijkheid en regelmaat. Daarbij hechten we grote waarde aan openheid en respect voor elkaar en elkaars mening.
Wij willen ons voortdurend op duurzame wijze blijven ontwikkelen. Wij werken aan een innovatieve cultuur, die optimaal ruimte biedt voor ontwikkeling van leerlingen, leerkrachten en ons team als geheel. Ons motto is:

 

‘Leren van en met elkaar.’

 

 

Voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2015 gaat het plaatsingsbeleid van de gemeente Haarlem gelden. Rond de 3de verjaardag ontvangen ouders een informatiebrief en een aanmeldformulier van het Leerplein, het regionale bureau voor leerplicht. Ouders melden hun kind aan door dit aanmeldformulier bij de school van eerste keuze in te leveren. Een brochure over het Plaatsingbeleid Basisonderwijs Haarlem vindt u hier. The English version you'll find here.
Bij Nieuws vindt u nog meer informatie over het plaatsingsbeleid en dan met specifiek informatie voor de Liduinaschool locaties. 
Nieuwe gezinnen vragen we om telefonisch of per mail een afspraak te maken voor een informatiegesprek op locatie. 

Een aanmeldformulier (mocht u dit kwijt zijn) vindt u bij de Downloads > Formulieren. 
 

 

 

 

Vacatures Junoplantsoen