Liduinaschool

Leren van en met elkaar

Liduinaschool

Samen worden wie je bent

Welkom

De Liduinaschool staat sinds 1925 midden in de Indische buurt in Haarlem-Noord. Een kleine buurtschool waar we werken aan de brede ontwikkeling van kinderen.

Samen worden wie je bent, waarbij we leren van én met elkaar is onze missie. Ons team van enthousiaste en bevlogen leerkrachten zet zich iedere dag in om in een vreedzaam en positief leerklimaat kinderen zich cognitief, sociaal en als persoon te laten ontwikkelen

Kennismaken Aanmelden

Waar staan wij voor?

We willen dat kinderen met plezier naar school gaan en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door alle kinderen te zien en te horen, zorgen we voor een fijne omgeving en kunnen we goed onderwijs bieden. 

Een breed aanbod van rekenen, taal, wereldoriëntatie, beeldende vorming en muziek draagt bij aan de groei van leerlingen. Onderwijs betekent ook dat we kinderen helpen zich te vormen tot een goed mens. We doen dit door vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven en door heel veel samen te doen. 

Onze kernwaarden zijn plezier, respect, vertrouwen, zelfstandigheid en samenwerken.

Vreedzaam

We zijn een Vreedzame school waar we kinderen leren om nu in het klein en straks in het groot, een actieve en positieve bijdrage te leveren aan de (multiculturele) samenleving.  

Respect, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid en een open, nieuwsgierige, positieve houding staan daarbij voorop. Iedereen mag er zijn, ongeacht verschillen in uiterlijk, achtergrond, religie, opvattingen, sekse en competenties. Een fijn en veilig schoolklimaat maakt dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Onze school is een leefgemeenschap, waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waar kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Sociale en emotionele vaardigheden hebben kinderen nodig om samen de school tot een plezierige plek te maken.

Onze school is een oefenplaats waar kinderen een rol mogen hebben bijvoorbeeld als mediator of als lid van de leerlingenraad.

Geschiedenis

In 1925 werd de Liduinaschool gebouwd tegen de toenmalige Liduinakerk aan. De Liduinakerk kreeg pas een aantal jaar later twee torens. De school was eerst een jongensschool en heette Petrus Cansiusschool. Aan de overkant van de straat werd in 1930 de Liduinaschool voor meisjes gehuisvest (waar nu Hero kinderopvang is gevestigd). In de jaren ’60 werden de scholen gemengd en gevestigd op de huidige plek.

Later werd aan de linkerzijde van de school een nieuw deel gebouwd voor de kleuterschool. In 1990 werd de school gerenoveerd en werd het gebouw waar de kleuterschool ooit zat, met de basisschool verbonden door de gang waar de huidige hoofdingang zit. In de school is nog het glas-in-lood te zien van de oude hoofdingang.

Laatste nieuws

Heel Liduina Leest BINGO

Deze week is de Heel Liduina Leest BINGO van start gegaan! Een actie waarbij we zoveel mogelijk geld proberen op te halen voor nieuwe boeken in onze bibliotheek. Alle kinderen gaan de komende tijd proberen hun Heel Liduina Leest bingokaart vol te krijgen. Heel veel leesplezier en succes allemaal!

Creatieve middag

Afgelopen vrijdag was het weer creatieve middag. Een middag georganiseerd door de ouderraad. De kinderen hebben genoten van de verschillende workshops die door de ouders werden aangeboden; van graffiti tot het maken van magneten, van yoga tot theatersport en van de poppendokter tot het maken van tovertakken. Een heerlijke middag voor de hele school! Dank aan alle ouders, grootouders en andere familieleden.

Kerstzingen in de kerk

Vandaag zongen alle kinderen van de Liduinaschool kerstliedjes in de kerk naast de school.

Referenties

Ik vind de sfeer op school heel fijn.

Senna - 10 jaar -

Het speelplein is heel leuk en we hebben veel speelgoed.

Raisa  en Arshan - 5 jaar -

De beeldende vormingslessen en alle projecten die we doen zijn heel leuk. 

Mia - 11 jaar -

De muzieklessen zijn heel goed.

Olivier - 9 jaar -

Ik vind het duo-lezen heel leuk en alle activiteiten die we doen.

Kim - 10 jaar -

De leerkrachten vind ik heel aardig.

Laurence - 11 jaar -

Ik vind het leuk dat het schaaktoernooi wordt georganiseerd en dat kinderen uit alle groepen mee kunnen doen.

Enzo - 8 jaar - 

Ik vind het leuk dat we veel knutselen.

Emma - 6 jaar -

De juffen en meesters zijn allemaal erg aardig en vertrouwd.

David en Nina - 11 en 10 jaar -

Ik vind de school lief!

Yuenne - 4 jaar -

Ik houd van creatieve dingen! Op de Liduinaschool hebben we muziek en beeldende vorming en dat is heel leuk!

Pien - 11 jaar -

Fotoalbums

Onze school