Medezeggenschapsraad

De Liduinaschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit ouders en personeelsleden. Via de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook een belangrijke rol van de MR. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies en/of instemming vragen aan de MR, voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de MR een belangrijke manier om mee te praten over het beleid van de school.