Leesplezier

We vinden het belangrijk dat kinderen lezen met plezier. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar het lezen onder basisschoolleerlingen en is gebleken dat de teksten die worden aangeboden in methodes erg summier zijn. Daarom zijn we gestart met het aanbieden van rijke teksten bij de thema's van Blink. Een rijke tekst betekent dat de zinnen lang zijn en dat woorden worden gebruikt die kinderen misschien nog niet kennen. Hierdoor wordt de woordenschat vergroot, neemt de leesbevordering en leesplezier toe. 

Door deze rijke teksten in te zetten voor Close Reading leren de leerlingen een tekst beter te begrijpen wat  bijdraagt aan de vaardigheden voor begrijpend lezen.  Bij Close Reading wordt de leerling ook uitgedaagd  moeilijke rijke teksten meerdere malen te lezen met steeds een andere opdracht. Hierdoor leren leerlingen op verschillende manieren naar een tekst te kijken. Het doel van Close Reading is dat leerlingen complexe teksten leren te doorgronden.

Bij Close Reading moet de lezer 'worstelen' met de tekst om tot een dieper begrip te komen. De bedoeling daarvan is dat de leerling de meerwaarde gaat zien van het intensiever lezen van een tekst. Dat hij/zij de wereld er bijvoorbeeld beter door leert begrijpen en dat mensen verschillende standpunten kunnen hebben.