De basis: rekenen en taal

Rekenen en taal is de basis van ons onderwijs. In de ochtenden besteden we veel aandacht aan deze vakken en aan spelling en schrijven. Voor rekenen werken we met de methode Getal en Ruimte. Onze taalmethode is Taal in Beeld. Voor technisch lezen gebruiken we Atlantis. 

Het jonge kind

In de groepen 1-2 leren kinderen spelend. Er is een rijk beredeneerd aanbod in de verschillende hoeken. Door spel komen de jonge kinderen in aanraking met rekenen, taal, sociaal-emotionele vaardigheden en ontwikkelen zij hun grote en fijne motoriek. De kinderen leren ook in de grote en kleine kring en werken zelfstandig aan tafel. 

Burgerschap

Om leerlingen bewust te maken van de samenleving waarin we leven is burgerschap een onderdeel van het curriculum op schoold. In Vreedzaam en Blink komt burgerschap aan bod.

Burgerschap gaat over hoe we met elkaar samenleven. Burgerschap is ook wereldburgerschap; we leren over diversiteit, identiteit, democratie, macht, vrijheid en gelijkheid, maar ook over mensenrechten, inclusiviteit, duurzaamheid, technologie, vrede en conflicten. 

Digitale geletterdheid

Wat doen sociale media met ons? Is dit bericht waar of niet waar? Hoe communiceren we in een chatgroep? Wat heeft het voor effect als ik een bepaald bericht verstuur? Allemaal vragen die naar voren komen bij mediawijsheid. Mediawijsheid is een onderdeel van digitale geletterdheid, dat ook computational thinking, praktische ICT-vaardigheden en digitale informatieverwerking omvat. Op onze school besteden we hier onder andere aandacht aan door mee te doen aan de week van de mediawijsheid en het programma Mediamasters.

Muziek

Muziek geeft ons vreugde en plezier, muziek doet veel met ons. Kinderen leren niet alleen muziek maken in de muziekles, maar uit onderzoek blijkt dat kinderen van muziek ook beter gaan leren en beter in staat zijn om hun aandacht te richten op iets en empathis en sociaal te zijn. 

Kinderen op de Liduinaschool krijgen bijna wekelijks muziekles van onze muziekdocent Marieke van Wijngaarden.

Beeldende vorming

Creatief denken, je fantasie laten gaan en het uitdrukken van je gevoelens in iets dat je maakt; bij beeldende vorming leren kinderen creĆ«ren. Opdrachten zijn gekoppeld aan het thema van Blink. Alle kinderen krijgen jaarlijks zo'n twaalf lessen beeldende vorming van Kiki Hoogland. Ook in de klas is er aandacht voor creativiteit.