Ziek melden

Als uw kind door ziekte of een andere reden niet op school kan komen, dient u de school hiervan in kennis te stellen via een melding in Social Schools of telefonisch tussen 8.00 uur en 8.30 uur en tussen 12.00 uur en 12.30 uur. Mededelingen via andere kinderen hebben wij liever niet. 

Voor de school is het belangrijk om te weten waarom een leerling niet aanwezig is. Verzuim- en ziekmeldingen worden opgenomen in ons leerlingvolgsysteem. Bij frequent verzuim nemen wij contact op met ouders.