Onze school

Op onze school draait alles om onze leerlingen. Als team geven we dagelijks goed onderwijs. De Ouderraad (OR), Medezeggenschapsraad (MR) en de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraak zijn organen waarin ouders actief betrokken zijn bij de school.

De Liduinaschool is onderdeel van de Stichting TWijs.