Thematisch werken met Blink

Op de Liduinaschool werken we met de methode Blink Wereld waarbij de vakken natuur, aardrijkskunde en geschiedenis zijn geïntegreerd. Als we werken met Blink werken we veel samen ook met andere groepen. Blink maakt onze wereld groter doordat we leren nadenken over de wereld om ons heen. 

Na iedere vakantie start een nieuw thema waarbij we onze kennis actief vergroten en werken aan vaardigheden als onderzoeken, samenwerken en schrijven. 

Als school koppelen we Close Reading aan Blink. We gebruiken rijke teksten die aansluiten bij het thema. Dit vergroot de kennis én het leesplezier. We zijn ervan overtuigd dat als kinderen veel kennis opdoen, lezen leuker wordt, er meer wordt geleerd en beter aan de onderwijsbehoeften wordt voldaan. 

We zien en merken dat kinderen met plezier aan de thema's van Blink werken.