Verlof aanvragen

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. In de Leerplichtwet staat dat uw leerplichtige kind de school moet bezoeken. Verzuim is alleen toegestaan met een geldige reden zoals ziekte van het kind of doktersbezoek.

In een aantal bijzondere gevallen is extra verlof mogelijk. In onderstaand document staat de verlofregeling beschreven. Ook vindt u op deze pagina een link naar het aanvraagformulier voor verlof. U dient bij verzoek om verlof, dit formulier in te vullen en in te leveren bij de administratie van de school. De directeur beoordeelt de verlofaanvraag en retourneert het formulier met het goedkeuren of afwijzen van het verlof. 

Mocht een leerling ongeoorloofd afwezig zijn dan zijn we school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.