Onze Visie

Een fijn en veilig schoolklimaat is een voorwaarde om je als kind optimaal te kunnen ontwikkelen. Op de Liduinaschool leven we Vreedzaam en volgen we kinderen in hun cognitieve, sociale en persoonlijke ontwikkeling. We hebben hoge verwachtingen van leerlingen, van onszelf en van elkaar. Iedere dag zetten we ons in voor het beste onderwijs. We vinden het belangrijk dat alle kinderen groeien en kunnen zijn wie ze zijn.

In een rijke leeromgeving leren we van én met elkaar. Kinderen leren op verschillende manieren; door instructie van de leerkracht, door te onderzoeken, te ontdekken en met elkaar. Klassikaal reken- en taalonderwijs wordt daarom gecombineerd met thematisch werken met de methode Blink.  

Leerlingen hebben zelf inbreng in het onderwijs, als vertegenwoordigers van de leerlingen heeft de leerlingenraad een belangrijke stem in het verwezenlijken van de ideeën van de leerlingen. 

Op de Liduinaschool geven onderwijs vanuit onze kernwaarden: plezier, respect, vertrouwen, zelfstandigheid en samenwerken.

Plezier

Plezier in leren en met plezier naar school gaan zien we als leerlingen betrokken zijn en goed in hun vel zitten. Zin hebben in leren en de zin van leren zien.

Respect

Ons onderwijs krijgt vorm vanuit een basishouding van respect voor jezelf, de ander en de omgeving. De kinderen leren elkaar en volwassenen te accepteren ongeacht culturele verschillen, inkomen, sekse, religieuze overtuiging, seksuele voorkeur of afkomst. Wij laten mensen, dieren, spullen en de omgeving in hun waarde. De kinderen leren verschillen te accepteren door een ander te zien en te horen met zorg en aandacht. Wij zetten ons bewust in voor kinderen, ouders en collega's. Een begripvolle en open communicatie is belangrijk op de Liduinaschool. Wij hebben waardering voor iemands kwaliteiten, prestaties en vaardigheden.

Vertrouwen

Vanuit een positieve grondhouding ontstaat zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar. Vertrouwen maakt dat we de ander kunnen zien en horen. We geven kinderen vertrouwen door hoge verwachtingen te hebben, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Vertrouwen helpt om stappen te maken die we eerst nog niet durfden te maken. Vertrouwen maakt ook dat we fouten mogen maken en hierdoor mogen proberen, waardoor we weer leren.

Zelfstandigheid

We werken dagelijks aan de zelfstandigheid van kinderen. Zelfstandigheid betekent dat we de kinderen dingen leren zelf te doen en zelf te ontdekken. We doen het eerst voor, daarna samen en uiteindelijk alleen. Zelfstandigheid gaat niet vanzelf, we laten kinderen begeleid los en geven hen ruimte. Het zelf doen maakt kinderen trots en waardoor zelfvertrouwen groeit.

Samenwerken

We leven samen en voelen ons verbonden met elkaar. Samen kunnen we meer. We zijn ervan overtuigd dat we meer leren als we Samenwerken. Leren van én met elkaar draagt bij aan de ontwikkeling van onze sociale vaardigheden en aan onze ontwikkeling als persoon. Ook helpt het bij de ontwikkeling van onze cognitieve vaardigheden.